Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Distanční výuka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

Ochrana osobních údajů WEBOVÝCH STRÁNEK CHEMAPO.cz

 • Mgr. Michaela Bažacká, IČ 87858258, zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Bílovec pod číslem jednacím MBC/28595/20/SŽ/SkL 12/2020 a Ing. Jan Bažacký, IČ 87858258, zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ Bílovec pod číslem jednacím MBC/28598/20/SŽ/SkL 12/2020 (dále jen „prodávající“ nebo „správci“) zpracovávají ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
   

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
    
 • Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovají tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

   

 • Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze zrušit kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu na adresu info@chemapo.cz
   

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Ing. Janem Bažackým a Mgr. Michaelou Bažackou, tedy správci osobních údajů. Osobní údaje pro tyto správce zpracovávají také zpracovatelé:
   

  • Přepravní společnost Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy
  • Přepravní společnost TOPTRANS EU, a.s., sídlem U Plynárny 1290/99, 101 00 Praha, Michle
  • Česká pošta, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
  • Poskytovatel formulářů: Formsite, 5202 Washington St. STE. 11, Downers Grove, IL 60515

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU, vyjma využití služeb formulářů a cookies základní analytiky (sídla společností Formsite a Google jsou v USA).
   

 • Správci nemají osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@chemapo.cz 

 • Správci osobních údajů, jakožto provozovatelé webové stránky www.chemapo.cz, užívají na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
   

    • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
    • základní funkčnosti webových stránek
   
  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
    
  • Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
    

  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
    

  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
    
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
     
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
   

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.