Domů
O autorce
OCHRANA ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
AKČNÍ nabídka
Dřevěné pomůcky
Magnetické pomůcky
Plastové pomůcky
Ostatní pomůcky
Výukové krabičky
Procvičuj s
Multioborové soupravy
Laboratorní soupravy
Stavebnice CHEMIE
Modely do CHEMIE
CD CHEMIE
CD Interaktivní CHEMIE
CD MATEMATIKA
CD PŘÍRODOVĚDA
CD PRVOUKA
Deskové hry
BURZA NÁPADŮ
AKREDITACE
Připravuje se
Ceny
Vzkazy
Reference
Kontakt
Objednávka

Jste právě

návštěvník tohoto webu

Nakupujte pohodlněji na našem eshopu!

 

 

 

ŘEŠENÉ CHEMICKÉ VÝPOČTY PRO ZŠ A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

ZPĚT

ZOBRAZIT V PDF

Zde (pod čarou) naleznete obsah a ukázku ze cvičebnice ŘEŠENÉ CHEMICKÉ VÝPOČTY PRO ZŠ a pro nižší ročníky víceletých gymnázií.

Ukázka je zde v podobě www stránky, chcete-li se podívat na vzhled v PDF, klikněte na šipku vedle popisku ZOBRAZIT V PDF. Pro prohlížení souborů ve formátu v PDF je třeba mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader (ke stažení ZDE)


ŘEŠENÉ CHEMICKÉ VÝPOČTY pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií 

OBSAH:

 

1)      PROCENTOVÁ KONCENTRACE – HMOTNOSTNÍ  PROCENTO
(w = m(s) /m(roztoku))
10 příkladů řešených + 10 příkladů s výsledkem 

2)      ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m1w1 + m2w2 = (m1 + m2) w )
10 příkladů řešených + 10 příkladů s výsledkem 

3)      MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/V)
12 příkladů řešených + 12příkladů s výsledkem 

4)      MOLÁRNÍ HMOTNOST (M(XxYy) = x. M(X) + y. M(Y))
20 příkladů řešených + 20 příkladů s výsledkem 

5)      LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ (n = m/M )
10 příkladů řešených + 10 příkladů s výsledkem 

6)      MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = m / (M .V) )
10 příkladů řešených + 10 příkladů s výsledkem 

7)      VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH VZORCŮ(w(X) = x. Ar(X)/Mr (XxYy) )
10 příkladů řešených + 10 příkladů s výsledkem 

8)      VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC (m(B) = b. M(B) . m(A) / (a . M(A))
10 příkladů řešených + 10 příkladů s výsledkem 

9)      ELEKTRONEGATIVITA  ( D X = X(A) – X(B) )
15 příkladů řešených + 15 příkladů s výsledkem 

 

UKÁZKA: 

PROCENTOVÁ KONCENTRACE – HMOTNOSTNÍ PROCENTO 

a)      Řešené příklady 

1)      Jaká je procentová koncentrace roztoku, který vznikne rozpuštěním 4 g chloridu sodného v 76 ml vody?

2)      Jaká je procentová koncentrace roztoku, který obsahuje 18g cukru v 600g roztoku? 

3)      Kolik gramů chloridu sodného a kolik ml vody je potřeba na přípravu 500g 6% roztoku? 

4)      Kolik gramů chloridu sodného a kolik ml vody je potřeba na přípravu 350g 1,5% roztoku? 

5)      6%roztok vznikl rozpuštěním 18g chloridu sodného ve vodě. Jaká je hmotnost tohoto roztoku? 

6)      3% roztok vznikl rozpuštěním 12g chloridu draselného ve vodě. Jaká je hmotnost tohoto roztoku? 

7)      Jaká je procentová koncentrace roztoku chloridu sodného, který vznikne rozpuštěním 8g chloridu sodného ve 312ml vody?  

8)      Jaká je procentová koncentrace roztoku chloridu sodného, který obsahuje 15g chloridu sodného ve 150g roztoku? 

9)      8% roztok hydroxidu sodného vznikl rozpuštěním 16g hydroxidu sodného ve vodě. Jaká je hmotnost tohoto roztoku?  

10)  Kolik gramů chloridu sodného a kolik ml vody je potřeba na přípravu 320g 6% roztoku?

 

    ŘEŠENÍ:  

1)      Jaká je procentová koncentrace roztoku, který vznikne rozpuštěním 4 g chloridu sodného v 76 ml vody? 

Rozpuštěná látka…….chlorid sodný

      Rozpouštědlo………..voda 

 

m(s)… hmotnost rozpuštěné látky…….4g

V(rozpouštědla)……………………….76ml = 76 cm3

r (rozpouštědla)………………………1g.cm-3

 

m(rozpouštědla) = V(rozpouštědla) . r (rozpouštědla)

m(rozpouštědla) = 76cm3 . 1g.cm-3

m(rozpouštědla) = 76 g

 

m(roztoku) = m(s) + m(rozpouštěďla)

m(roztoku) = 4g     + 76g

m(roztoku) = 80g 

 

Výpočet pomocí vzorečku 

 

w = m(s) / m(roztoku)

w = 4g  / 80g

w = 0,05 

 

procentová koncentrace roztoku =  w . 100%

procentová koncentrace roztoku = 0,05 . 100%

procentová koncentrace roztoku = 5 % 

 

Výpočet pomocí trojčlenky 

80g………………………..100%

4g…………………………...x%

 

x = 4g . 100% / 80g = 5 % 

 

Procentová koncentrace daného roztoku je 5 %.  

Zbylých 9 příkladů je řešeno analogicky(pomocí trojčlenky i vzorečku). Tato řešení naleznete na uvedeném CD. 

 

b)      Příklady s výsledkem 

1)      Kolik gramů hydroxidu sodného a kolik ml vody je potřeba na přípravu 500g 10%roztoku hydroxidu sodného? 

2)      Jaká je procentová koncentrace roztoku chloridu sodného, který ve 400g roztoku obsahuje 20g chloridu sodného? 

3)      Jaká je procentová koncentrace roztoku chloridu draselného, který vznikne rozpuštěním 10 g chloridu draselného ve 390ml vody? 

4)      Kolik gramů chloridu sodného a kolik ml vody je potřeba na přípravu 300g 5% roztoku chloridu sodného? 

5)      5 % roztok chloridu sodného vznikl rozpuštěním 8g chloridu sodného ve vodě. Kolik g váží tento roztok? 

6)      Kolik gramů cukru a kolik ml vody je potřeba na přípravu 200g 8% roztoku cukru? 

7)      5% roztok hydroxidu draselného vznikl rozpuštěním 4 g hydroxidu draselného ve vodě. Jaká je hmotnost tohoto roztoku? 

8)      Kolik gramů chloridu sodného a kolik ml vody je potřeba na přípravu 350g 4% roztoku chloridu sodného? 

9)      Jaká je procentová koncentrace roztoku chloridu draselného, který vznikne rozpuštěním 20 g chloridu draselného ve 380ml vody? 

10)  Jaká je procentová koncentrace roztoku chloridu sodného, který ve 250g roztoku obsahuje 20g chloridu sodného?

 

Řešení – pouze výsledek: 

1)      Kolik gramů hydroxidu sodného a kolik ml vody je potřeba na přípravu 500g 10%roztoku hydroxidu sodného?

[50g hydroxidu sodného + 450 ml vody] 

2)      Jaká je procentová koncentrace roztoku chloridu sodného, který ve 400g roztoku obsahuje 20g chloridu sodného?

[5%] 

3)      Jaká je procentová koncentrace roztoku chloridu draselného, který vznikne rozpuštěním 10 g chloridu draselného ve 390ml vody?

[2,5%] 

4)      Kolik gramů chloridu sodného a kolik ml vody je potřeba na přípravu 300g 5% roztoku chloridu sodného?

[15g chloridu sodného + 285ml vody] 

5)      5 % roztok chloridu sodného vznikl rozpuštěním 8g chloridu sodného ve vodě. Kolik g váží tento roztok?

[160g] 

6)      Kolik gramů cukru a kolik ml vody je potřeba na přípravu 200g 8% roztoku cukru?

[16g cukru + 184 ml vody] 

7)      5% roztok hydroxidu draselného vznikl rozpuštěním 4 g hydroxidu draselného ve vodě. Jaká je hmotnost tohoto roztoku?

[80g] 

8)      Kolik gramů chloridu sodného a kolik ml vody je potřeba na přípravu 350g 4% roztoku chloridu sodného?

[14g chloridu sodného + 336ml vody] 

9)      Jaká je procentová koncentrace roztoku chloridu draselného, který vznikne rozpuštěním 20 g chloridu draselného ve 380ml vody?

[5%] 

10)  Jaká je procentová koncentrace roztoku chloridu sodného, který ve 250g roztoku obsahuje 20g chloridu sodného?

[8%]

 

ZPĚT

ZOBRAZIT V PDF